Man behöver inte tro på karis barrträdsextraktdryck…

Den fungerar ändå!

Med hjälp av drycken reparerar kroppens försvarsmekanism sig själv. De kloka gubbarna eller gummorna var på sin tid folkets högt uppskattade tjänare. Till dem vände man sig med värk och krämpor. Kari Herttuas Barrträdsextraktdryck kom till för att folktraditionerna inte skulle falla i glömska.

Berättelserna av de personer som använder Karis Barrträdsextraktdryck har raderats från sidorna

Under årens lopp har ett flertal personer som har använt Barrträdsextraktdrycken velat berätta om sina egna erfarenheter av hur drycken har påverkat deras hälsa.

På grund av myndigheternas instruktioner får vi tyvärr inte längre publicera dessa användarerfarenheter.

Ravintorengas och Karis Barrträdsextraktdryck nu 40 år!

Tillverkningen av Karis Barrträdsextraktdryck inleddes i Siikais 1976 och företaget Ravintorengas Oy (till en början Kommanditbolaget Terveysrengas) grundades den 21 maj 1976.

Få företag består idag ens tio år, för att inte tala om 40 år.

 

Ekologiskt

Karis Barrträdsextraktdryck har alltid tillverkats av enbart rena finländska råvaror. Produkten beviljades Ekocertifikatet år 2012.

Inhemsk produkt

Karis Barrträdsextraktdryck innehåller endast finländska råvaror och produkten har alltid tillverkats på landsbygden i Siikais kommun och med inhemsk arbetskraft.

Uppskattning

Karis Barrträdsextraktdryck fick år 2003 för första gången priset Årets naturprodukt i Finland. Då hade vi ingen aning om att detta pris ännu skulle få en fortsättning…

Unik produkt

År 2010 blev Karis Barrträdsextraktdryck den enda naturprodukt som har beviljats detta pris två gånger. Alla goda ting är tre…