Forskning kring

KARIS BARRTRÄDSEXTRAKTDRYCK

Barrträdsextraktdrycken har undersökts av Åbo universitet

Vid Åbo universitet ville man klarlägga om det finns en vetenskaplig förklaring till den urgamla erfarenhetsbaserade kunskapen. På sistone har man fått allt fler bevis på att redan de extrakt som förr i tiden användes av kloka gubbar och gummor innehöll starka antioxidanter. Så är även fallet med Ravintorengas barrträdsextraktdryck – halten antioxidanter är verkligt hög, konstaterar professor Kalevi Pihlaja.

Antioxidanterna är ämnen som man känner till att åtminstone i några fall förhindrar skadeverkningar av de fria radikaler som uppkommer vid oxidation i kroppen. Flavonoiderna och fenolföreningarna, som även förekommer i barrträdsextraktdrycken, har enligt tillgänglig litteratur konstaterats ha olika positiva hälsoeffekter.

Utifrån forskningsbaserade kemiska iakttagelser och de erfarenheter som personer som har använt barrträdsextraktdrycker har delat med sig av är det välgörande innehållet inte endast något man bara vill tro på. Det lönar sig att pröva, och kontinuerlig användning skadar inte, säger professor Kalevi Pihlaja.

CRS Biotech

CRS Biotechs forskningsutlåtande (ENG)

Helsingfors universitet

Analysresultat för Karis Barrträdsextraktdryck (ENG)