Företaget bakom Karis Barrträdsextraktdryck

Ravintorengas Oy

Ravintorengas Oy

Ravintorengas Oy är ett företag i västra Finland som har specialiserat sig på tillverkning av barrträdsextrakt.

Ravintorengas produktionsanläggning finns i Siikais på den rena finska landsbygden – på långt avstånd från bosättning, riksvägar och tung industri.

Karis Barrträdsextraktdryck har tillverkats i Ravintorengas i över 40 år – redan från år 1975.

Karis Barrträdsextraktdryck är en helt finländsk naturprodukt och receptet bygger på urgamla finländska folktraditioner.

Produkten har beviljats både Svanmärket och Eko-certifikatet.

HISTORIA – Vad har hänt under mer än fyra årtionden?


1960-talet: Kari Herttua reser omkring i Finland och samlar kunskap bland sakkunniga inom folktraditioner

Ravintorengas grundare, Kari Herttua, hör till en österbottnisk släkt där intresset för finländsk kunskap har bevarats. Han samlade redan på 60-talet in den kunskap och de färdigheter som ännu fanns i människornas minne och utifrån dessa utvecklade han en metod för att industriellt tillverka den barrträdsextraktdryck som användes inom folktraditionen.

På 60-talet lades grunden till den framgång som Karis Barrträdsextraktdryck har upplevt i redan över fyrtio år.

1970-talet: Kommanditbolaget Terveysrengas grundas och man börjar tillverka Karis Barrträdsextraktdryck i Siikais

Exakt datum för grundandet av Ravintorengas Oy är den 21 maj 1976. Den dagen grundade Kari Herttua ett företag under namnet Kommanditbolaget Terveysrengas. Namnet ändrades senare till Ravintorengas Oy.

Tillverkningen av själva Karis Barrträdsextraktdryck inleddes i Siikais år 1975. På samma plats där tillverkningen sker ännu idag.

1980-talet: En kamp mot väderkvarnar och inledningen på ett framgångsrikt tidningssamarbete

På 80-talet var Karis barrträdsextraktdryck tvungen att försvara sin existens för ett flertal myndigheter. Av någon orsak ville olika myndigheter få bort produkten från marknaden.

Kari beskriver själv årtiondet som en tid fylld av kamp mot väderkvarnar. Yleisradio lät göra en dokumentär om kampen. Du kan se den här! 

I början av 80-talet inledde Kari Herttua ett framgångsrikt tidningssamarbete som har fortsatt fram till idag. Här kan du se pärmbild av tidningen Nykyposti från 1981. Idag publiceras fantastiska berättelser av personer som använder Karis Barrträdsextraktdryck varannan månad i tidningen Terveys-Hymy!

1990-talet: Universitetsundersökningarna lägger grunden till ökad popularitet för Karis Barrträdsextraktdryck

I mitten av 90-talet offentliggjordes Åbo universitets och Helsingfors universitets undersökningar av Karis Barrträdsextraktdryck. Här kan du läsa mer om undersökningarna.

Tack vare dessa blev Karis Barrträdsextraktdryck allt populärare och den trenden fortsätter ännu idag!

På sistone har även nya undersökningar om barrträdsextraktdryckens hälsoeffekter publicerats. Den senaste doktorsavhandlingen gjordes vid Åbo universitet år 2015. Här kan du läsa om doktorsavhandlingen på bland annat Savon-Sanomats sidor!

2000-talet: För första gången årets naturprodukt

År 2003 utses Karis Barrträdsextraktdryck till Årets Naturprodukt.

År 2007 började man även publicera användarnas egna erfarenheter i tidningen Terveys-Hymy. Redan tidigare hade artiklar regelbundet publicerats i Nykyposti och SE-lehti. Den första artikeln i Terveys-Hymy handlar om Ylistaroborna Antti och Tuula Setäläs erfarenheter. Du kan läsa artikeln här.

Under hela årtiondet stärktes Karis barrträdsextraktdrycks ställning på marknaden för hälsofrämjande produkter. En viktig faktor var naturligtvis utmärkelsen år 2003!

2010-talet: Årets naturprodukt, ekologiskt, utvidgning…

Under hela 2010-talet har Karis Barrträdsextraktdryck blivit allt populärare. Under det innevarande årtiondet har det redan hunnit ske mycket. Därför berättar vi mera om detta årtionde genom att lyfta fram några viktiga årtal.

År 2010: Årets naturprodukt för andra gången

vuoden_2010År 2010 utses Karis Barrträdsextraktdryck redan för andra gången till Årets Naturprodukt. Det här är första gången som samma produkt beviljas utmärkelsen en gång till. Fram till idag har ingen annan produkt beviljats samma utmärkelse två gånger.

År 2012: Eko-certifikat

luomuÅr 2012 beviljades Karis Barrträdsextraktdryck Eko-certifikat. Produkten har i princip alltid uppfyllt kriterierna för en Eko-produkt, men man ansökte om certifikatet först år 2012.

År 2015: Den nya produktionsanläggningen stod färdig

Projektet med att bygga ut produktionsanläggningen som inleddes år 2014 slutfördes och de fina, nya lokalerna stod färdiga år 2015. Tack vare de nya lokalerna kan produktionskapaciteten alltid ökas efter behov och därmed kan tillverkning av Karis Barrträdsextraktdryck tillmötesgå den växande efterfrågan.

År 2016: Ravintorengas Oy och Karis Barrträdsextraktdryck firar 40 år!

Ravintorengas Oy grundades år 1976. Under år 2016 firade vi företagets och Karis Barrträdsextraktdrycks 40-åriga historia bland annat med TV-reklam.

Här nedan kan du se den reklam som visades på Nelonen i oktober och november.