KARI’s BARRTRÄDSEXTRAKTDRYCK

Användarna berättar

Användarna berättar…

Under årens lopp har ett flertal personer som har använt Barrträdsextraktdrycken velat berätta om sina egna erfarenheter av hur drycken har påverkat deras hälsa.

Under årens lopp har ett tiotal sådana här berättelser publicerats i Terveys-Hymy och samma berättelser har, med en kort fördröjning, även publicerats här på vår webbplats.

På grund av myndigheternas instruktioner får vi tyvärr inte längre publicera dessa användarerfarenheter. Orsaken till detta är att användarna av Barrträdsextraktdrycken i sina berättelser lyfter fram sådana hälsopåståenden för sin egen del, vilka inte vetenskapligt har kunnat bevisas vara sanna.

Ett direkt citat från tillsynsmyndighetens brev: ”I enlighet med Artikeln om näringspåståenden och hälsopåståenden (EG-förordningen 1924/2006) ska näringspåståenden och hälsopåståenden grunda sig på allmänt godkända vetenskapliga bevis. En enskild persons personliga erfarenheter, även om de skulle vara sanna för personen i fråga, uppfyller inte de i förordningen avsedda kriterierna för vetenskapliga bevis. På grund av detta kan marknadsföring av livsmedel med hjälp av en enskild konsuments användningserfarenheter anses vara missledande (Eviras instruktion 17051/2).

Bekanta dig med dokumentären En kamp mot väderkvarnar

Barrträdsextraktdryckens och Kari Herttuas resa från år 1975 fram till idag har kantats av olika myndigheters motståndsprojekt.

En kamp mot väderkvarnar är en del av serien Tosi tarina (En sann berättelse) på YLE TV1. I detta serieavsnitt presenterar Kari Herttua, som har uppfunnit och utvecklat Barrträdsextraktdrycken, den ibland mycket steniga väg som drycken har färdats till att bli en framgångsprodukt som har gett otaliga människor en bättre hälsa.

Manus och regi av Erkki Pohjanheimo.

En kamp mot väderkvarnar from Ravintorengas Oy är Vimeo.