Karin Havupuu-uutejuomasta tehtyjä

TUTKIMUKSIA

Havupuu-uutejuoma on Turun yliopiston tutkima

Turun yliopistossa haluttiin selvittää, onko ikivanhalle kokemusperäiselle tiedolle olemassa tieteellistä selitystä. Viime aikoina on saatu enenevästi todisteita, että jo kansanparantajien käyttämät uutteet olivat voimakkaita antioksidantteja. Näin on myös Ravintorenkaan havupuu-uutejuoman laita – sen antioksidanttisuus on erittäin korkea, toteaa professori Kalevi Pihlaja.

Antioksidantit ovat aineita, joiden tiedetään ainakin joissakin tapuksissa estävän hapetusreaktiossa syntyvien vapaiden radikaalien haittavaikutuksia elimistössä. Flavonoidien ja fenolisten yhdisteiden, joita esiintyy myös havupuu-uutejuomassa, on kirjallisuuden mukaan havaittu omaavan erilaisia myönteisiä terveysvaikutuksia.

Tutkimuksiin perustuvien kemiallisten havaintojen ja havupuu-uutejuomaa käyttäneiden henkilöiden kokemusten perusteella ei sen hyvää tekevä sisältö ole pelkän uskon varassa. Sitä kannattaa kokeilla, eikä jatkuva käyttö ole pahitteeksi, sanoo professori Kalevi Pihlaja.

CRS Biotech

CRS Biotechin tutkimuslausunto

Helsingin yliopisto

Karin Havupuu-uutejuoman Analyysitodistus